TV& VIDEO

tài khoản Twitter

Twitter cung cấp ứng dụng xác nhận tài khoản

Twitter cung cấp ứng dụng xác nhận tài khoản

VTV.vn - Twitter vừa cho biết đã thiết lập một ứng dụng cho phép người dùng có thể xác nhận tài khoản của mình thông qua việc đăng ký trực tuyến.