tài khoản Twitter

Twitter thay đổi chính sách về người khuyết tật

Twitter thay đổi chính sách về người khuyết tật

VTV.vn - Twitter đã phải thay đổi chính sách về người khuyết tật sau những nỗ lực không mệt mỏi của một người mẹ ở Mỹ nhằm bảo vệ hình ảnh con gái mình.