TV& VIDEO

tai nạn hàng không

2017 là năm an toàn nhất trong lịch sử hàng không thương mại

2017 là năm an toàn nhất trong lịch sử hàng không thương mại

VTV.vn - Năm 2017 đã trở thành năm an toàn nhất trong lịch sử đối với lĩnh vực hàng không thương mại.