TV& VIDEO

tai nạn thương tích

Sơ cứu cho người bị tai nạn thương tích

Sơ cứu cho người bị tai nạn thương tích

VTV.vn - Do thiếu hiểu biết về sơ cứu hay lo sợ về làm sai, nên có nhiều trường hợp bị tai nạn thương được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng thương tổn nặng hơn ban đầu.