TV& VIDEO

tai nghe không dây

Đây là bằng chứng Google tham vọng thế nào ở mảng phần cứng

Đây là bằng chứng Google tham vọng thế nào ở mảng phần cứng

VTV.vn - Sau sự kiện đêm 4/10, Google đã chứng minh cho mọi người thấy tham vọng lớn thế nào trong mảng phần cứng.