TV& VIDEO

tái nghiện

Chống tái nghiện bằng liệu pháp tâm lý

Chống tái nghiện bằng liệu pháp tâm lý

VTV.vn - Chống tái nghiện bằng liệu pháp tâm lý được xem là giai đoạn quan trọng nhất, là hi vọng mới cho người sử dụng ma túy tại nước ta chống tái nghiện bền vững.