TV& VIDEO

tài nguyên khoáng sản

Quặng tặc ngang nhiên tàn phá rừng đặc dụng ở Cao Bằng

Quặng tặc ngang nhiên tàn phá rừng đặc dụng ở Cao Bằng

VTV.vn - UBND huyện Nguyên Bình đã thành lập một tổ chốt trực, dựng các tấm biển cấm nhưng quặng tặc vẫn đào xới đất đá để đào đãi quặng sa khoáng và khai thác trong các hang sâu.