TV& VIDEO

tài nguyên thiên nhiên

Mexico là nền kinh tế hấp dẫn thứ 6 thế giới về năng lượng tái tạo

Mexico là nền kinh tế hấp dẫn thứ 6 thế giới về năng lượng tái tạo

VTV.vn - Mexico đã trở thành nền kinh tế hấp dẫn thứ 6 trên thế giới về lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhờ những chính sách và cơ chế thuận lợi của cải cách năng lượng quốc gia.