TV& VIDEO

tài sản bảo đảm

Khai mạc Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016

Khai mạc Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016

VTV.vn - Với chủ đề Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển, Diễn đàn Phát triển Việt Nam đã diễn ra sáng 9/12 tại Hà Nội.