TV& VIDEO

tài sản cá nhân

Việt Nam là nước giàu nhanh nhất thế giới

Việt Nam là nước giàu nhanh nhất thế giới

VTV.vn - Việt Nam đang dẫn đầu danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất 10 năm qua với sự gia tăng mạnh của nhóm những cá nhân siêu giàu.