TV& VIDEO

tài sản đảm bảo

Chỉ 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay - Đâu là nguyên nhân?

Chỉ 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay - Đâu là nguyên nhân?

VTV.vn - Không có tài sản đảm bảo và không đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ từ các ngân hàng là lý do khiến các hợp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn vay.