TV& VIDEO

tài sản đảm bảo

VAMC phân loại và xử lý 250.000 tỷ đồng nợ xấu

VAMC phân loại và xử lý 250.000 tỷ đồng nợ xấu

VTV.vn - VAMC đã có kế hoạch phân loại nợ với những khoản từ 30 tỷ đồng trở lên và đưa ra phương án xử lý tương ứng với từng loại nợ trong thời gian tới.