tái sinh

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý ở Lào Cai

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý ở Lào Cai

Tỉnh Lào Cai có những chủ trương, chính sách cụ thể để bảo tồn và phát triển những bài thuốc hay, cây thuốc quý.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive