TV& VIDEO

tái tranh cử

Ra mắt video quảng cáo tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ra mắt video quảng cáo tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VTV.vn - Chỉ trong 30 giây, đoạn quảng cáo đã nêu cụ thể những thành tựu của Tổng thống Donald Trump như cải thiện tình trạng thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế.