TV& VIDEO

tải trọng xe

Vẫn còn 8 trạm kiểm tra trọng tải xe chưa hoạt động

Vẫn còn 8 trạm kiểm tra trọng tải xe chưa hoạt động

VTV.vn - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện cả nước vẫn còn 8 trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động chưa đưa vào hoạt động.