tai

Nguyên nhân dẫn đến rối loạn tiền đình

Nguyên nhân dẫn đến rối loạn tiền đình

Rối loạn tiền đình không phải là bệnh mà là một hội chứng bao gồm hai loại: Rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương.