tâm áp thấp

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sáng nay (13/6), vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.