TV& VIDEO

tạm dừng hoạt động

Phú Yên làm rõ trách nhiệm vụ xây nhà hàng ngay giữ trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh

Phú Yên làm rõ trách nhiệm vụ xây nhà hàng ngay giữ trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo về vụ xây dựng nhà hàng Night Garden trong khu vực Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh sai phép.