TV& VIDEO

tạm ngừng hoạt động

Tháng 1, gần 4.900 doanh nghiệp hoạt động trở lại

Tháng 1, gần 4.900 doanh nghiệp hoạt động trở lại

VTV.vn - Tháng 1 năm nay là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm vừa qua.