TV& VIDEO

tạm trữ lúa gạo

Hoàn thành thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo

Hoàn thành thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo

VTV.vn - Việc triển khai thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 đã giúp giá lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng.