TV& VIDEO

tấn công tại Đức

Liên tiếp các vụ tấn công xảy ra trong 11 ngày qua tại châu Âu

Liên tiếp các vụ tấn công xảy ra trong 11 ngày qua tại châu Âu

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, có 5 vụ tấn công xảy ra liên tiếp tại châu Âu, chủ yếu tại Đức, trong vòng 11 ngày qua, được thực hiện bởi những cá nhân riêng lẻ - “sói đơn độc”.