TV& VIDEO

tận diệt

Quảng Trị đẩy mạnh ngăn chặn nạn khai thác thủy hải sản "tận diệt"

Quảng Trị đẩy mạnh ngăn chặn nạn khai thác thủy hải sản "tận diệt"

VTV.vn - Các ngành chức năng ở Quảng Trị đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất hình thức khai thác tận diệt thủy hải sản như giã cào, xung điện.