TV& VIDEO

Tân Hoa Xã

Trung Quốc phá đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến lớn nhất từ trước tới nay

Trung Quốc phá đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến lớn nhất từ trước tới nay

VTV.vn - Theo kết quả điều tra, đường dây này đã thiết lập hàng loạt công ty tài chính, tuyển mộ nhiều chuyên gia để đưa ra những bản đánh giá và tư vấn dịch vụ tài chính sai lệch.