TV& VIDEO

tăng cường đầu tư

Doanh nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Đa số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn phản hồi lạc quan về môi trường kinh doanh và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.