TV& VIDEO

tăng cường năng lực quốc phòng

Nga đầu tư hơn 1.000 tỉ Ruble tăng cường năng lực quốc phòng

Nga đầu tư hơn 1.000 tỉ Ruble tăng cường năng lực quốc phòng

VTV.vn - Nga sẽ đầu tư hơn 1.000 tỉ Ruble (khoảng 15 tỉ USD) nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng tới năm 2020.