tầng lớp trung lưu

Ngành du lịch tạo ra khoảng 8% lượng khí thải CO2 toàn cầu

Ngành du lịch tạo ra khoảng 8% lượng khí thải CO2 toàn cầu

VTV.vn - Ngành du lịch tạo ra khoảng 8% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, cao gấp 4 lần so với các tính toán trước đó.