TV& VIDEO

tăng lương cơ sở

Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng

Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng

VTV.vn - Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng là một trong những nội dung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được Quốc hội thông qua sáng 13/11.