tăng lương

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive