TV& VIDEO

tặng sách

Bạn trẻ xuống phố, tặng sách miễn phí đêm Giao thừa

Bạn trẻ xuống phố, tặng sách miễn phí đêm Giao thừa

VTV.vn - Vào đêm Giao thừa tại TP.HCM, 1.000 cuốn sách đã được một nhóm bạn trẻ mang xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường sách Nguyễn Văn Bình tặng miễn phí cho người dân.