TV& VIDEO

tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Việt Nam trong nhóm tăng trưởng tốt của châu Á

Việt Nam trong nhóm tăng trưởng tốt của châu Á

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự báo ở mức 6,4% trong năm nay và năm sau, nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu của ASEAN+3.