TV& VIDEO

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế

VTV.vn - Kết thúc năm 2017, Việt Nam gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế vì những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội.