tăng trưởng tín dụng

Giảm tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro

Giảm tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro

VTV.vn - Tín dụng vào bất động sản quý I năm nay chỉ tăng 3,6%, bằng một nửa tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm trước.