TV& VIDEO

tăng trưởng toàn cầu

Triển vọng tăng trưởng kinh tế ASEAN

Triển vọng tăng trưởng kinh tế ASEAN

VTV.vn - ASEAN sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 5% trong thập kỷ tới là nhận định vừa được Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN đưa ra.