TV& VIDEO

tăng trưởng xanh

Việt Nam đã đạt một số thành tựu về tăng trưởng xanh

Việt Nam đã đạt một số thành tựu về tăng trưởng xanh

VTV.vn - Đã 5 năm kể từ khi triển khai Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định trong các mục tiêu này.