TV& VIDEO

tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục

VTV.vn - Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có thể đạt con số 100.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 1 năm.