tạo cơ hội

TP.HCM: Sẵn sàng triển khai đề án quản lý người nghiện

TP.HCM: Sẵn sàng triển khai đề án quản lý người nghiện

Hai trung tâm Nhị Xuân và Bình Triệu sẽ là nơi tiếp nhận người nghiện được đưa từ các phường xã lên.