TV& VIDEO

tạp chí kinh tế

Cần chuẩn bị nguồn lực cho sự dịch chuyển nhu cầu lao động tại Việt Nam

Cần chuẩn bị nguồn lực cho sự dịch chuyển nhu cầu lao động tại Việt Nam

VTV.vn - Đây là nội dung chính trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần tuần này của Trung tâm Tin tức, Đài THVN.