TV& VIDEO

tập đoàn công nghệ

Các công ty công nghệ Mỹ dịch chuyển về Mexico

Các công ty công nghệ Mỹ dịch chuyển về Mexico

VTV.vn - Các công ty công nghệ Mỹ đang gấp rút mở rộng hoạt động xuống phía Nam, khu vực Mexico City.