TV& VIDEO

tập đoàn công nghệ

Uber bỏ 3 triệu USD bồi thường cho các tài xế tại New York

Uber bỏ 3 triệu USD bồi thường cho các tài xế tại New York

VTV.vn - Uber đã phải chấp nhận bồi thường 3 triệu USD cho những tài xế dịch vụ Uber Black tại New York, Mỹ.