TV& VIDEO

tập đoàn đa quốc gia

EU điều tra các thỏa thuận thuế tại Hà Lan của IKEA

EU điều tra các thỏa thuận thuế tại Hà Lan của IKEA

VTV.vn - EU đang điều tra các dữ liệu liên quan tới 3% doanh số bán ra của IKEA tại Hà Lan.