TV& VIDEO

Tập đoàn Dầu khí

Cổ phần hoá một số doanh nghiệp thuộc tập đoàn dầu khí

Cổ phần hoá một số doanh nghiệp thuộc tập đoàn dầu khí

VTV.vn - Chính Phủ vừa quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn trực thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam.