TV& VIDEO

Tập đoàn Hoa Sen

Tập đoàn Hoa Sen trao tặng 6.100m tôn cho người dân vùng bão

Tập đoàn Hoa Sen trao tặng 6.100m tôn cho người dân vùng bão

VTV.vn - Sau khi cơn bão số 12 đi qua, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng tôn cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị bão cuốn bay mái nhà, không có điều kiện để sửa chữa.