TV& VIDEO

tập đoàn VNPT

VNPT cần tập trung vào thoái vốn

VNPT cần tập trung vào thoái vốn

VTV.vn - VNPT đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về tái cơ cấu, bán phần vốn ngoài ngành, tuy số lượng chưa nhiều, phần vốn bán khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.