TV& VIDEO

tập luyện thể thao

Tập tắm nước lạnh sẽ chống được bách bệnh?

Tập tắm nước lạnh sẽ chống được bách bệnh?

VTV.vn - Tập tắm nước lạnh có giúp tăng cường sức khỏe ở một số người nhưng đó phải là những người có tập luyện thể thao thường xuyên, cường độ mạnh.