TV& VIDEO

tật nguyền

Nghị lực của cô bé tật nguyền không tay

Nghị lực của cô bé tật nguyền không tay

VTV.vn - Sinh ra không có đôi tay, nhưng cô bé Y Du Li, làng Kon Drei, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đã sớm chứng tỏ ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống.