TV& VIDEO

tàu bị nạn

Bình Định kêu gọi cứu hộ tàu cá bị trôi dạt trên biển

Bình Định kêu gọi cứu hộ tàu cá bị trôi dạt trên biển

VTV.vn - Tỉnh Bình Định đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ giúp đỡ tàu cá Bình Định bị nạn.