tàu cá Việt Nam

Luật Thủy sản (sửa đổi) chống nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Luật Thủy sản (sửa đổi) chống nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

VTV.vn - Chiều nay (27/10), các ĐBQH sẽ nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật.