TV& VIDEO

tàu cá xa bờ

Xây dựng cơ chế hỗ trợ một lần cho tàu cá xa bờ

Xây dựng cơ chế hỗ trợ một lần cho tàu cá xa bờ

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.