TV& VIDEO

tàu đánh cá

Tranh cãi xung quanh lệnh cấm đánh bắt cá bằng xung điện của Nghị viện châu Âu

Tranh cãi xung quanh lệnh cấm đánh bắt cá bằng xung điện của Nghị viện châu Âu

VTV.vn - Quyết định cấm hoàn toàn việc đánh bắt cá bằng xung điện của Nghị viện châu Âu là một quyết định gây tranh cãi. Hà Lan là một trong những nước phản đối nhiều nhất.