TV& VIDEO

tàu khách

Tăng cường 26 đoàn tàu khách trên các tuyến dịp 2/9

Tăng cường 26 đoàn tàu khách trên các tuyến dịp 2/9

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 26 đoàn tàu khách trên các tuyến trong các ngày 31/8/2017, 01/9/2017 đến 04/9/2017.