TV& VIDEO

tàu Thống Nhất

Ấm lòng cảnh quân đội giúp dân trong mưa lũ

Ấm lòng cảnh quân đội giúp dân trong mưa lũ

VTV.vn - Trong bối cảnh mưa lũ đang gây thiệt hại nặng nề cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, lực lượng quân đội đã được huy động để hỗ trợ nhân dân trong lúc khó khăn.