TV& VIDEO

Tay chân miệng

Mô hình phòng bệnh từ thôn bản ở Lào Cai

Mô hình phòng bệnh từ thôn bản ở Lào Cai

VTV.vn - Tỉnh Lào Cai đã xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh mới, đó là phòng từ thôn, bản, đến từng hộ gia đình, từng người dân.