TV& VIDEO

Tây Giang

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Hôm nay (26/6), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam.